Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/020322/Bra

17.04.2019

Žiadosť o vydanie výnimky na činnosti v NPR Starý hrad

Žiadateľ: Lesné pozemkové a pasienkové spoločenstvo - Urbariát Nezbudská Lúčka