Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/020226/Ora

12.04.2019

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v súvislosti s organizovaním športového podujatia "Tlstá Ostrá trail 2019" v NP Veľká Fatra. Žiadateľ: Obec Blatnica, Obecný úrad Blatnica, 038 15 Blatnica.