Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/020225/Ora

12.04.2019

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z. z. - pohyb mimo chodníka v NP Veľká Fatra v súvislosti so športovým podujatím "Mošovce Trail 2019". Žiadateľ: Obec Mošovce, Obecný úrad Mošovce, Kollárovo nám. 314, 038 21 Mošovce.