Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/019965/Ora

12.04.2019

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s výskumom svahových procesov na území Západných Tatier pre účely dizertačnej práce. Žiadateľ: Tereza Dlabáčková, U Pekařky 1888/12, 180 00 Praha- Libeň