Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/019665/Ora

12.04.2019

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov za účelom horolezeckej športovej činnosti na území CHKO Horná Orava (CHA Ostrá a Tupá skala). Žiadateľ: Slovenský horolezecký spolok JAMES, Junácka 6, 832 80 Bratislava.