Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/019315/Ora

12.04.2019

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činnosti ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v NP Veľká Fatra a CHKO Malé Karpaty z dôvodu riešenia vedecko-výskumných prác. Žiadateľ: Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava 4.