Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/018822/Drn

02.04.2019

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v § 16 zákona č. 543/2002 Z.z., na spracovanie kalamitnej drevnej hmoty v NPR Suchá dolina. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo Babky Pavlova Ves, 032 21 Pavlova Ves.