Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/018437/Ora

20.06.2019

Žiadosť o povolenie stavby rekreačného domu v k.ú. Žaškov. Žiadateľ: Pavel Štrba,Žaškov 602/1, 027 01 Žaškov.