Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/017439/Ora

12.04.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výskum prírodných zložiek krajiny na území NPR Osobitá z dôvodu riešenia úloh v rámci diplomovej práce. Žiadateľ: Vladimír Šagát, Lučatín 185, 976 61 Lučatín.