Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/016546/Drn

18.03.2019

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., na spracovanie kalamitnej drevnej hmoty v NPR Prosiecka dolina. Žiadateľ: Spolok bývalých urbarialistov pozemkové spoločenstvo Prosiek, 032 23 Liptovská Sielnica.