Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/016544/Drn

18.03.2019

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. - pohyb mimo chodníka v NPP Oravské hradné bralo, v súvislosti s projektom "Sanácia skalného brala Oravského hradu". Žiadateľ: AGROCONS s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica.