Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/015686/Drn

11.03.2019

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 14 zákona č. 543/2002 Z.z., na brehu rieky Orava v k. ú. Veličná, v súvislosti s realizáciou stavby "Technologická linka na drevenie a triedenie kameniva" Žiadateľ: Vladimír Sopúch CaV, Oravská Poruba 81, 027 54 Veličná