Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/015676/Drn

11.03.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z., v súvislosti s umiestnením stavby MVE Brestová, v k. ú. Zuberec, k. ú. Habovka. Žiadateľ: EHAES 21 i.c.s., Veľká okružná 68, 010 01 Žilina.