Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/015674/Drn

11.03.2019

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na spracovanie kalamitnej drevnej hmoty v NPR Suchá dolina. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici, 032 23 Liptovská Sielnica.