Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/014545/Drn

04.03.2019

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na pohyb mimo chodníka v území NPP Oravské hradné bralo. Žiadateľ: AGROCONS Banská Bystrica, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica.