Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/014540/Drn

04.03.2019

Žiadosť o udelenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., v súvislosti s vykonávaním inžinierskogelogického a hydrogeologického prieskumu pre stavbu "Rýchlostná cesta, juh - križovatka I/18". Žiadateľ: DPP Žilina, s.r.o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava.