Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/013469/Drn

22.02.2019

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., v súvislosti s natáčaním filmu v TANAPe. Žiadateľ: Spectral s.r.o. Royova 27, 831 05 Bratislava.