Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/013124/Bra

28.01.2019

Žiadosť o povolenie vjazdu vozidiel OS SR na úz. NP MF

Žiadateľ: Vojenský útvar 1037 Martin, Jilemnického 6, 036 01 Martin