Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/012824/Bra

19.02.2019

Žiadosť o súhlas podľa § 13 ods. 1, písmeno a) zákona č. 543 Z.z. na vjazd a státie motorovým vozidlom na území s 2. st. ochr.

Žiadateľ: MVM, s.r.o., Veľká okružná 18, 010 01 Žilina