Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/011325/Drn

11.03.2019

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., v súvislosti s organizovaním verejnosti prístupných kultúrnych podujatí v k. ú. Pribylina. Žiadateľ: Grand hotel permon, s.r.o., 032 42 Pribylina.