Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/010115/Drn

04.02.2019

Žiadosť o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 zákona, k realizácii projektu "Prístavba a nadstavba bazéna, kongresovej sály a apartmánov - Hotel Pieris" v k. ú. Pribylina. Žiadateľ: Tatranský Permon a.s., Pribylina 1486, 032 42 Pribylina.