Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2019/009990/Drn

04.02.2019

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 na výrub krovín v PR Sliačske travertíny, v súvislosti s realizáciou projektu "Revitalizácia oddychovej zóny". Žiadateľ: Obec Liptovské Sliače, Stredný Se, ul. Seč 635/2, 034 84 Liptovské Sliače.