Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/008165/Bra

05.02.2019

Žiadosť o udelenie výnimky z vyhlášky MŽP č. 173/2005 Z.z.

Z dôvodu jarného zalesňovania plôch

Žiadateľ: Lesy SR, š.p., OZ Námestovo, Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo