Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/006800/Drn

07.01.2019

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na výrub drevín na toku Váh. Žiadateľ: SVP. š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany.