Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/005464/Drn

07.01.2019

žiadosť o predĺženie rozhodnutia č. 2013/726-7/Ryb zo dňa 6. 4. 2013 ktorým bola povolená výnimka na horolezeckú a skalolezeckú činnosť. Žiadateľ: SHS JAMES, Junácka 6, 832 80 Bratislava.