Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/043262/Drn

28.11.2018

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. 2013/726-7/Ryb zo dňa 6. 4. 2013. Žiadateľ: Slovenský horolezecký spolok JAMES, Junácka 6, 832 80 Bratislava