Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/043083/Drn

28.11.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z., v súvislosti s rekonštrukciou mosta cez Dlhopoľku v k. ú. Svederník. Žiadateľ: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina.