Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/042506/Drn

21.11.2018

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na spracovanie kalamitnej drevnej hmoty v LC Liptovský Ján. Žiadateľ: KASE s.r.o., 919 06 Naháč 137