Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/041158/Drn

09.11.2018

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 na vstup do územia TANAPu, Žiadateľ: Ing. Marek Bôžek, Vitanová 281, 027 12 Vitanová.