Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/038826/Drn

17.10.2018

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., z dôvodu spracovania kalamitnej drevnej hmoty v NPR Choč. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Valaská Dubová, Valaská Dubová č. 44, 034 96