Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/034257/Drn

05.09.2018

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., na spracovanie kalamitnej drevnej hmoty, v území s 5. stupňom ochrany, v lokalite Veľké Borové. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo urbariátu Veľké Borové, 027 32 Zuberec.