Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/033601/Drn

27.08.2018

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1-2018/024692-004/Drn zo dňa 27. 7. 2018. Žiadateľ: SKIALP ŠKOLA, s.r.o., Bobrovec 550, 032 21