Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/033596/Drn

27.08.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na ošetrenie dreviny - lipa malolistá v k. ú. Ľubochňa. Žiadateľ: Obec Ľubochňa, 034 91 Ružomberok