Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/033594/Drn

11.09.2018

Žiadosť o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona, k projektu stavby "Lesná cesta Jamník - Košariská rekonštrukcia". Žiadateľ: Obecný urbariát - pozemkové spoločenstvo Lisková, Lisková č. 781, 034 81