Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/031869/Drn

01.08.2018

Žiadosť o organizovanie podujatia Výstup na Ploskú. Žiadateľ: Obec Liptovské Revúce, Stredná Revúca 386, 034 74 Liptovské Revúce.