Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/031256/Ryb

06.08.2018

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súvislosti s organizovaním verejného športovo - kynologického podujatia "Kysucký dogtrekking u  medveďa", v Oščadnici - Dedovke, v k.ú. Oščadnica, okres Čadca, v dňoch 31.8.2018 - 2.9.2018

Žiadateľ: Ondrej Šulka, Kysucký Lieskovec č. 35, 023 34  Kysucký Lieskovec