Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/030910/Ryb

01.08.2018

Žiadosť na vydanie rozhodnutia v súvislosti s usporiadaním pretekov na horských bicykloch, v dňoch 1. - 2. 9. 2018, na Veľkej Rači, v k.ú. Oščadnica.

Žiadateľ: Turisticko cyklistický klub Žilina, Bôrická cesta 8311/2A, 012 48  Žilina