Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/029995/Drn

23.07.2018

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na spracovanie kalamitnej drevnej hmoty nachádzajúcej sa v NPR Suchá dolina. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov Liptovský Trnovec, Liptovský Trnovec 174, 031 01 Liptovský Mikuláš