domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-ZA-OSZP1-2018/029992/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 7b ods. 1 zákona č. 543/2002 na výsadbu rýchlorastúcich drevín v k. ú. Turie. Žiadateľ: Milan Chupáň, Turie 162, 013 12 Turie.