Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/026379/Drn

18.06.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 14 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. o) zákona č. 543/2002 Z.z. k vypúšťaniu vodnej nádrže Biela Púť na území NAPANTu. Žiadateľ: Tatry mountain resorts a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš.