hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2018/026188/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. (4) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na zmenu stavu mokrade ťažbou riečneho materiálu. Predmetom žiadosti o vydanie súhlasu, je z dôvodu spriechodnenia riečneho profilu rieky Orava, odťaženie časti štrkovej nachádzajúcej sa v k.ú. Veličná v Rkm 12.15 - 12,25. Štrkovú lavicu odsúhlasila povodňová komisia pri povodňových prehliadkach. 

Žiadateľ: Vladimír Sopúch CaV, Oravská Poruba - Zábrež 81, 027 54  Veličná