Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/025656/Drn

11.06.2018

Zhodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti - výstavba dočasnej lesnej cesty na území TANAPu, v území európskej sústavy chránených území NATURA 2000, na LHC Habovka. Navrhovateľ projektu: Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica.