Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/023899/Drn

28.05.2018

Žiadosť o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z.z., k projektu líniovej stavby FFTH LM LIMI 02 DEMANOVSKA DOLINA. Žiadateľ: MAVIX s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava 3