Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/023897/Drn

28.05.2018

Žiadosť o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z.z. k projektu líniovej stavby INS KLASTER LIMI 02 TRANSPORT (I. časť). Žiadateľ: MAVIX, Račianska 66, 831 02 Bratislava 3.