Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/023010/Drn

21.05.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na vykonávanie banskej činnosti v lome Liptovská Porúbka - Malužiná, v ochrannom pásme NP Nízke Tatry. Žiadateľ: EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice.