Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/021561/Roj

09.05.2018

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie v zmysle § 28. Projektová dokumentácia: "Rekonštrukcia cesty II/583 - zosuvy"

 

Žiadateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina