Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/020489/Drn

25.04.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z. z., na vykonanie výskumu v NPR Kotlov žľab. Žiadateľ: TU Zvolen, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen.