Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/018976/Drn

12.04.2018

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na výrub drevín, a vydanie súhlasu v zmysle zákona, na umiestnenie stavby "Revitalizácia oddychovej zóny, súvisiacej infraštruktúry a vybavenia CHKO Sliačske travertíny" v k. ú. Liptovské Sliače, v území kde platí 4. stupeň ochrany. Žiadateľ: Obec Liptovské Sliače, 034 84 Liptovské Sliače.