Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/017575/Drn

29.03.2018

Žiadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na vykonanie výskumu v TANAPe. Žiadateľ: Lucia Kubalová, Šoltésovej 654, 027 43 Nižná.