Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/016968/Ryb

09.04.2018

Žiadosť o povolenie výnimky k spracovaniu kalamity na území s 5. stupňom ochrany za rok 2017 na území PR Veľký Polom. Spracovanie náhodnej a sústredenej ťažby v PR Veľký Polom. V dôsledku imisií došlo k oslabeniu stromov a následnému rozmnoženiu lykožrúta a drevokazných húb. 

Žiadateľ: Lesy Sr, s. p. Odštepný závod Čadca, Ľudmily Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca 1